Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Kalp krizi belirtilerini bilmek hayat kurtarabilir. Kalp krizi belirtileri zaman zaman değişiklik gösterse de genel belirtiler ve uyarı sinyalleri ortaktır. Kalp krizi korkutucu bir deneyimdir. Aslında on binlerce insan kalp krizinden kurtulur ve üretken, eğlenceli yaşamlar sürmeye devam ederler. Bilginin güç olduğu düşünülürse, kalp krizi konusunda da donanımlı olmanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar.

Kalp Krizi

Kalp krizi, kalp kasına oksijen getiren kan akışının ciddi ölçüde azaldığı ya da tamamen kesildiği sırada oluşan olaydır. Bunun nedeni kalp kasına kan akışı sağlayan kaynak olan koroner arterlerde yağ, kolesterol ve diğer maddelerin birleşerek plak oluşturması olabilir. Plaklar kan damarlarını daraltabilir. Bu yavaş işlem ateroskleroz olarak bilinir.

Bir kalp arterindeki plak kırıldığında, plağın etrafında bir kan pıhtısı oluşur. Bu pıhtı kanın arterden kalp kasına akışını önleyebilir.

İskemi, kalp kasının oksijen ve besinler bakımından aç kalması sonucu ortaya çıkar. Kalp kasının bir kısmının hasarı veya ölümü iskemi sonucu meydana geldiğinde bu duruma kalp krizi veya miyokard enfarktüsü (MI) denir.

Ateroskleroz Uyarısı

Ateroskleroz sürecinde herhangi bir belirti yoktur. Bir koroner arter daralıp, kan akışını azalttığında kalbe hizmet eden diğer kan damarları durumu telafi etmek için genişler bu nedenle hasta herhangi bir uyarı sinyali hissetmez.

Yakınlarda bulunan genişletilmiş kan damarlarının oluşturduğu bu ağ sistemine yardımcı dolaşım denir. Bu sistem kalbe gerekli kanı sağlayarak, bazı hastaların kalp krizinden korunmasına yardımcı olur. Yardımcı dolaşım ya da ‘’Kollateral Dolaşım’’ kalp kasının iyileşmesine yardımcı olmak için kalp krizinden sonra da vücut tarafından geliştirilebilir.

Kalp Krizinin  Uyarı Sinyalleri

Kalp krizi belirtilerinin erken fark edilmesi çok önemlidir. Kalp krizi için uyarı sinyalleri şunlardır:

Göğüste Rahatsızlık

Göğüste rahatsızlık, denince göğsün merkezinde birkaç dakikadan fazla süren rahatsızlık kast edilir.

Göğüste Rahatsız Edici Baskı

Göğüste rahatsız edici baskı, sıkışma, dolgunluk ya da ağrı hissedilebilir.

Üst Vücudun Diğer Bölgelerinde Rahatsızlık

Üst vücudun diğer bölümlerinde sözgelimi bir veya iki kolda, sırtta, boyunda, çenede ya da midede ağrı ya da rahatsızlık  hissedilmesi şeklinde olabilir.

Nefes Darlığı

Nefes darlığı, göğüste rahatsızlık olsa da, olmasa da ortaya çıkabilir.

Diğer Belirtiler

Diğer işaretler şunlardır:

 • Soğuk terleme,
 • Bulantı, kusma
 • Baş dönmesidir.

Kadınlarda Ve Erkeklerde Kalp Krizi Belirtileri Değişiklik Gösterebilir

Kadınlarda ve erkeklerde semptomlar farklı olabilir. Hem erkeklerde, hem kadınlarda en sık görülen kalp krizi belirtisi göğüs ağrısı (anjina) ya da göğüste rahatsızlıktır. Ancak kadınların diğer yaygın semptomların bazılarını yaşama olasılığı erkeklerden fazladır.

Söz konusu semptomlar şunlardır:

 • Nefes darlığı,
 • Bulantı/ kusma,
 • Sırt ya da çene ağrısıdır.

Herkes kalp krizi belirtilerini öğrenmelidir ve kalp krizi geçirdiğinden emin olmasa da yardım istemelidir. Bu konuda uyanık olmakta fayda vardır. Dakikalar önemlidir. Hızlı hareket eden kişi, kendisinin ya da yakınının hayatını kurtarabilir.

Kalp krizi geçirildiği düşünülüyorsa 112’yi aramak ve kurtarıcı tedaviyi talep etmek, uygulanabilecek en hızlı yoldur. Bu yolla gelen acil sağlık hizmetleri ekibi, gelir gelmez müdahalede bulunabilir. Bu durum hastanın, birisi tarafından hastaneye ulaştırılmasından daha çabuk müdahale görmesi anlamına gelir. Ayrıca acil yardım ekibi, durmuş bir kalbi tekrar çalıştırmak üzere eğitilmiştir.

Ambulansla hastaneye ulaştırılan göğüs ağrısından şikayetçi hastalar, hastanede daha hızlı tedavi görürler. Birçok nedenden dolayı 112’yi aramak en iyisidir. Böylece deneyimli bir acil sağlık ekibi derhal tedaviye başlayabilir ve acil servise olabildiğince çabuk ulaşılması sağlanır.

Kadınlarda Kalp Krizi Belirtileri

Kadınlarda kalp krizi işaretleri biraz daha sinsi olabilir. Kadınlarda kalp krizi belirtileri şunlardır:

 • Göğsün merkezinde rahatsız edici baskı, sıkışma, dolgunluk hissi ya da ağrının, birkaç dakikadan fazla sürmesi ya da geçtikten sonra tekrar olması,
 • Bir veya iki kolda, sırt, boyun, çene ya da midede ağrı veya rahatsızlık,
 • Göğüste rahatsızlık uyandıran ya da uyandırmayan nefes darlığı,
 • Soğuk terleme, bulantı, baş dönmesidir.

Bu sayılan maddelerden birinden şikayetçi olunduğunda derhal 112 aranmalıdır.

Erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da en sık görülen ortak kalp krizi belirtisi, göğüs ağrısı ya da göğüste hissedilen rahatsızlıktır. Ancak kadınlarda diğer yaygın semptomlardan bazıları özellikle nefes darlığı, bulantı/kusma, sırt ya da çene ağrısı hissi erkeklerden daha yaygındır.

Amerikan Kalp Derneğine göre kadınlarda olabilecek kalp krizi semptomları şunlardır:

 • Alt göğüs veya üst karın bölgesinde nefes darlığı,
 • Basınç,
 • Ağrı,
 • Baş dönmesi ya da bayılma,
 • Üst sırt basıncı veya aşırı yorgunluktur.

Belirtileri daha hafif gibi görünse de, hemen yardım alınmadığı takdirde sonuç ölümcül olabilir.

Anjina (Göğüs Ağrısı)

Anjina kalp krizinin en yaygın belirtisidir. Anjina kalp kası yeteri kadar oksijen bakımından zengin kan alamadığında ortaya çıkan göğüs ağrısı ya da rahatsızlıktır. Göğüste baskı ya da sıkışma gibi hissedilebilir. Rahatsızlık omuzlara, kollara, boyuna, çeneye ya da sırta vurabilir. Anjina ağrısı hazımsızlık gibi bile hissedilebilir.

Ancak anjina, kendisi bir hastalık değildir. Atta yatan kalp probleminin belirtisidir. Genellikle altta yatan neden koroner kalp hastalığı olarak bilinir.

Anjina ayrıca koroner mikrovasküler (MVD) hastalığın bir belirtisi olabilir. Bu hastalık kalbin en küçük koroner arterini etkileyen kalp hastalığıdır. Kadınları, erkeklerden daha fazla etkiler. Koroner MVD ayrıca kardiyak sendrom X ve engelleyici olmayan KKH olarak da adlandırılır.

Hissedilen anjina tipine göre anjina ağrısını tetikleyebilecek pek çok faktör vardır. Belirtiler anjina tipine göre de değişiklik gösterir.

Anjina Türleri

Anjina çeşitleri şunlardır:

Kararlı Anjina/ Anjina Pektoris

Anjina pektoris ya da kararlı anjina, koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı veya rahatsızlık için kullanılan tıbbi bir terimdir. Kalp kası ihtiyaç duyduğu kadar kan alamadığında ortaya çıkar. Bu genellikle kalbin atardamarlarından birinin ya da daha fazlasının daralması ya da bloke olması sonucu oluşur.

Anjina genellikle göğsün merkezinde rahatsız edici bir dolgunluk, baskı, sıkışma veya ağrıya neden olur. Ayrıca boyundaki, çenedeki, omuzdaki, sırttaki ya da koldaki bir rahatsızlık olarak da hissedilebilir. Pek çok göğüs rahatsızlığı, mide ekşimesi, akciğer enfeksiyonu ya da iltihap nedeniyle olur ve kalple ilgili değildir.

Ayrıca doğal saç ekimi nedir, nasıl yapılır? Bilgilerine de bakabilirsiniz.

Kararsız Anjina

Kararsız anjina ya da bazen akut koroner sendrom olarak adlandırılır ve beklenmeyen göğüs ağrısına sebep olur. Genellikle istirahat sırasında ortaya çıkar. En sık rastlanan oluşum nedeni, kalp kasına kan akışının azalmasıdır. Bunun sebebi de koroner arterin yağ birikintileriyle daraltılmış olmasıdır.( ateroskleroz)

Karasız anjin acil olarak tedavi edilmelidir. Yeni kötüleşmeye başlayan ya da kalıcı bir göğüs rahatsızlığı hissedildiğinde acil servise gidilmesi gerekir. Ciddi bir kalp ritmi ya da kalp durması riski ile karşı karşıya kalınabilecek ve ölüme neden olabilecek kalp krizi geçiriliyor olabilir.

Varyant  (Prinzmetal ) Anjina

Varyant ya da Prinzmetal anjina , tipik anjinadan farklı olarak efor ya da duygusal stres tarafından tetiklenir. Prinzmetal anjina dinlenme anında, genellikle gece yarısı, sabahın erken saatlerinde olabilir. Bu ağrılar çok acı verici olabilir.

Anjina vakaları arasında %2 gibi bir yere sahiptir yani az rastlanır. Diğer anjina türleri geçiren hastalara oranla, daha genç hastalarda görülür.

Bu ağrı koroner arterdeki bir spazmdan kaynaklanır. Nedenleri şunlardır:

 • Soğuk havaya maruz kalma,
 • Stres,
 • Kan damarlarını sıkılaştıran ya da daraltan ilaçlar,
 • Sigara kullanımı
 • Kokain kullanımı,

Varyant Anjina Belirtileri

Varyant anjina belirtileri şunlardır:

 • Acı veya rahatsızlık; genellikle istirahat ederken gece ya da sabah erken saatlerde olur.
 • Oldukça şiddetlidir,
 • İlaç alınarak rahatlanabilir.

Mikrovasküler Anjina

Mikrovasküler anjina, koroner mikrovasküler hastalığın belirtisi olabilir. Bu hastalık daha önce de belirtildiği gibi kalbin en küçük koroner arter, kan damarlarını etkileyen bir kalp hastalığıdır.

Mikrovasküler Anjina Nedenleri

Mikrovasküler anjinanın sebebi; çok küçük arteryal kan damarlarının duvarlarındaki spazmlar nedeni ile, kalp kasına kan akışını azaltmasıdır. Bu da mikrovasküler anjin olarak adlandırılan bir tür göğüs ağrısına yol açar.

Mikrovasküler Anjin Belirtileri

Mİkrovasküler anjina semptomları şunlardır:

 • Acı veya rahatsızlık hissi,
 • Diğer anjina türlerine göre daha uzun sürer,
 • Nefes darlığı,
 • Uyku problemleri,
 • Yorgunluk, enerji eksikliği olabilir.

Bu belirtiler hissedilince derhal acil yardım istenmelidir.

Koroner mikrovasküler hastalıkta ortaya çıkan anjina genellikle 10 dakikadan fazla sürer. Hatta 30 dakikayı geçtiği olur. Bu özelliği ile tipik anjinadan farklıdır.

Kalp Krizinin Önlenmesi İçin Risk Faktörlerinin Bilinmesi

Kalp krizinin yaşanmaması için risk faktörleri bilinmelidir. Yapılan kapsamlı araştırmalar bir kişinin genel olarak koroner kalp hastalığı ya da kalp krizi geliştirme riskini arttıran faktörleri belirleniştir. Ne kadar fazla risk faktörü varsa ve her risk faktörünün derecesi ne kadar yüksekse kalp atardamarlarında kalp krizi geçirilmesine yol açabilecek plak oluşrturlması ve koroner kalp hastalığı geliştirme risk artar. Risk faktörler genelolarak 3 geniş kategoriye ayrılır.

Bunlar şunlardır:

Başlıca Risk Faktörleri

Başlıca risk etkenleri değiştirilemez. Bunlar şunlardır:

 • Erkek olmak,
 • Kalıtsal genlere sahip olmak,
 • İlerleyen yaş faktörüdür.

Değiştirilebilir risk faktörleri;

Değiştirilebilen bazı önemli risk faktörleri, ilaçlar veya yaşam tarzı değişikliği ile değiştirilebilir, tedavi edilebilir ya da kontrol edilebilir. Bunlar şunlardır:

 • Sigara içmek,
 • Kanda yüksek düzeyde kolesterol bulunması,
 • Yüksek tansiyon,
 • Hareketsiz yaşam, fiziksel aktiviteden kaçınmak
 • Obezite ya da sağlıklı kilo aralığının üzerinde olmak,
 • Diyabet hastası olmaktır.

Katkıda Bulunan Risk Faktörleri

Katkıda bulunan risk etkenleri, artmış kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilidir önemi tam olarak belirlenmiş sayılmaz. Bunlar şunlardır:

 • Stres
 • Alkol
 • Beslenme şeklidir.

Risk faktörleri ne kadar iyi bilinir ve ne kadar erken yönetilirse kalp krizi geçirme ihtimali o kadar önlenebilir.

Kalp krizi halen Dünyada birincil ölüm sebebi olarak geçiyor. Bu nedenle risk faktörleri ve belirtiler kesinlikle ihmal edilmemelidir. Müdahale ve tedavi ne kadar erken olursa, yaşama şansı o kadar artacaktır. Kalp sağlığı kadar önemli diğer bir konu da kalp damarlarını sağlığı olduğu için kalp krizi geçirmeyi beklemeden, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirilmesi gereklidir.

Kalp krizi geçirmiş olmak yaşamın sonu değildir. İnsanlar genellikle krizden sonra korkmuş, şaşkın ve bunalmış hissederler. Bunların hepsini çok normal karşılamak ve hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmamak gerekir. Bundan sonra yapılması gereken; doktorun öğütlerini dikkatli bir şekilde uygulamak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmektir. Böyle davranıldığı takdirde kalp krizinin tekrarlanması ihtimali çok büyük ölçüde düşecektir.

Kalp krizi belirtileri anlaşılacağı gibi hayati öneme sahiptir. Bunlar hakkında olabildiğince detaylı bilgiye sahip olmak ve olay anında tereddüt göstermeden hemen harekete geçmek kişiye yaşam ölüm arasında bir şans sunar.

About tedavi

Ayrıca Şunlara bakabilirsin

turk kahvesi ile peeling nasil yapilir

Türk Kahvesi ile Peeling Nasıl Yapılır?

Türk kahvesi peelingi hem nefis kokusu hem de arındırıcı özelliği ile tercih edilmesi gereken peelinglerden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.